Η εμπειρία απέδειξε ότι οι Πιστοποιημένες/οι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC συμβάλλουν στη βελτίωση των πρακτικών του μητρικού θηλασμού και αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας.

Τι μπορώ να κάνω για σένα

Συμβουλευτικές συνεδρίες
μέσω τηλεφώνου ή skype

Ιδιωτική συμβουλευτική
κατ’ οίκον ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο κατάστημα μου

Ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις
στο χώρο του καταστήματος

Εγγραφή στο Newsletter